Najaarsexcursie Sint Jansbeek

Dat de Sint Jansbeek straks weer door de stad stroomt, weet ongetwijfeld iedereen. Dat dat een ontwikkeling is met een historische betekenis is ook duidelijk. De beek is immers nauw met de geschiedenis van Arnhem verbonden. Alle aanleiding dus om tijdens de najaarsexcursie van Prodesse Conamur aandacht te besteden aan het feit dat de beek (zoals het er nu uitziet in november) weer gaat stromen.

jansbeek 1

De excursie begint met een lezing door Theo Reesink van het Buro Poelmans Reesink Landschapsarchitectuur. Dit buro heeft de nieuwe loop van de beek en de beek zelf ontworpen en daarvoor ook historisch onderzoek gedaan. Theo Reesink zal tijdens deze lezing ingaan om het ontwerp en de historische context ervan.

jansbeek 2

Vervolgens nemen gidsen van ’t Gilde Stadswandelingen ons mee en volgen we de beek vanaf de Molenplaats Sonsbeek via zijn oude en zijn nieuwe loop naar de plek waar hij uitmondt in de Rijn. Tijdens de wandeling krijgen we allerlei wetenswaardigheden over de beek te horen. Ook komt daarbij aan de orde wat het archeologische onderzoek heeft opgeleverd.

De excursie wordt gehouden op 4 november, en begint om 14.00 uur in Molenplaats Sonsbeek met een kopje koffie of thee. De kosten bedragen € 8,00 per persoon. Introducees zijn welkom.

U kunt u tot 30 oktober opgeven voor deze excursie bij Sophie Elpers via de email, sophie.elpers@meertens.knaw.nl of telefonisch op nummer 06 12 62 96 38.

De kosten kunnen op de dag zelf contant betaald worden of vooraf door overmaking op rekening NL61 INGB 0000 8844 35 t.n.v. Prodesse, onder vermelding van “najaarsexcursie”.