Prodesse Conamur organiseert, naast haar diverse publicaties, een hele reeks van activiteiten waarmee het een van de doelstellingen van de vereniging, het verspreiden van de kennis van de geschiedenis van Arnhem, probeert te bevorderen. Zo worden jaarlijks jaarlijks zes of zeven lezingen en twee excursies georganiseerd. Jaarlijks doet Prodesse mee aan de Maand van de Geschiedenis met een speciale Arnhemse invalshoek. Veelal is dat in de vorm van de sinds 2010 met verschillende partners georganiseerde, en door Prodesse geïniteerde Dag van de Arnhemse Geschiedenis.

Sinds 2010 is er, ook op initiatief van Prodesse, vijf maal per jaar een Historische Herberg in de Molenplaats Sonsbeek. Op de tweede vrijdag van september, november, februari, april en  juni komen historisch geïnteresseerden om 17.00 uur bij elkaar. Er zijn dan drie onderwerpen die wat uitvoeriger aan bod komen, er is ruim de gelegenheid om kort historisch nieuws te brengen en er zijn twee pauzes waarin iedereen met elkaar in gesprek kan en gaat. Gratis toegankelijk en onbezoldigd bijdragen: een perfect draaiende formule.

En dan er de Arnhemse kantstroken: de lange stenen stroken die in de stad de plaats markeren waar een bijzondere Arnhemmer heeft gewoond of een bijzondere gebeurtenis heeft plaats gevonden.

Ten slotte looft Prodesse jaarlijks de Prodesseprijs uit om de belangstelling voor de geschiedenis van Arnhem onder jongeren te stimuleren.