Werkgroepen

Binnen Prodesse zijn soms groepen actief die specifieke werkzaamheden verrichten. Vaak gaat het dan om archiefonderzoek, maar ook andere activiteiten zijn mogelijk.
Als u interesse heeft om zo’n specifieke activiteit te organiseren of er aan mee te doen, dan hoort het bestuur van Prodesse dat graag. U kunt dan mailen naar prodesseconamur@gmail.com.