Project Topografische Namen Arnhem

Het Kadaster beheert een bestand dat ze Basisregistratie Topografie noemen. Op de speciale site www.topotijdreis.nl kun je aan de hand van 200 jaar topografische kaarten een reis door de tijd maken.
Ook van Arnhem zijn er kaarten waar de namen van waterwegen, gebouwen, geografische en functionele gebiedsnamen in zijn te vinden. Het Kadaster vraagt de hulp van geïnteresseerde Arnhemmers om de op die kaarten gebruikte namen te controleren en zo nodig te verbeteren. Ook mogen er op de kaarten aanvullingen ingetekend worden: gebouwen, gebieden of waterwegen die een functie of naam hebben die nog niet staat aangegeven markeren op de kaarten. Op deze manier werken de deelnemers aan het controleproject mee aan het op peil houden van de gegevens voor topotijdreis.
Jos Huver, secretaris van het bestuur van Prodesse, hoort graag van u als u interesse heeft om bij te dragen in dit project. U kunt zich bij hem melden: secretaris@prodesse.nl of 026 – 443 3546.

Reacties niet mogelijk