Informatie-oproep over de ijskelder

De historische kring Heemskerk wil graag in contact komen met de mensen die de organisatie en restauratie van de ijskelder in het Sonbeekpark hebben uitgevoerd. Zij hebben de volgende vragen: Wat is de aanpak geweest na de vondst van de fundatie? Zijn er in een archief tekeningen of vermelding gevonden? Is er een verslag gemaakt over de de vondst en de realisatie van de ijskelder? En zo ja waar is dat te vinden?

Weet je het antwoord op een of meer van deze vragen? We horen het graag via secretaris@prodesse.nl.