Algemene leden vergadering

De avond van de algemene ledenvergadering (ALV) 2016 kent een volle agenda.

  1. Alle gangbare punten van de ALV komen aan de orde. Daaronder zijn de volgende punten waar een onderliggend stuk voor is gemaakt:
    1. balans en staat van baten en lasten 2015
    2. begroting 2016
  2. Een presentatie door Pieter van Wissing naar aanleiding van de nieuwe publicatie, Een verlichter in de ban: de controversiële lezing van Johannes van Stolk in 1794, uitgegeven bij Verloren en te koop in de zaal bij vertegenwoordigers van Colofon / Jansen en de Feijter. Het eerste exemplaar zal in ontvangst worden genomen door Gerrie Elfrink, wethouder cultuur van Arnhem.
  3. Een geleide discussie over Prodesse in de toekomst. Daarvoor is een notitie gemaakt door het bestuur.