Het Rampjaar vanuit Arnhems perspectief

We schrijven 12 juni 1672: de troepen  van zonnekoning Lodewijk XIV steken de bij Lobith de Rijn over. Ook Engeland en de bisschoppen van Münster en Keulen hebben de Republiek de oorlog verklaard. De jonge Willem III, die vanuit Arnhem met ontzetting het immense Franse invasieleger de Betuwe ziet binnentrekken, weet het: de Republiek is in groot gevaar. Het wordt een echt Rampjaar, waarin, zoals de traditie wil, het volk redeloos, de regering radeloos en het land reddeloos was.

Maar waar de Hollanders beefden achter hun waterlinie, werden de landgewesten overlopen en kregen ze een kleine twee jaar Franse bezetting te verduren. Hoe was het zo gekomen, hoe beleefden de Geldersen deze bange jaren en wat waren de gevolgen voor ons gewest?

In dit herdenkingsjaar neemt historicus Maarten Gubbels u 350 jaar terug in de tijd, naar het Gelderland van rond 1672 en analyseert deze roerige tijd, vanuit Gelders en – hoe kan het ook anders – Arnhems perspectief. Was het jaar 1672 een keerpunt in de Gelderse geschiedenis?

 

Maarten Gubbels is rechtshistoricus, met een speciale interesse in de geschiedenis van Gelderland in de late middeleeuwen en de 16e-17e eeuw. Hij was jarenlang lid van de redactie van het Arnhems Historisch Tijdschrift en is redacteur van Bijdragen en Mededelingen Gelre. Momenteel is hij naast zijn werk bij de Universiteitsbibliotheek van de Radboud Universiteit als adjunct-hoofdredacteur betrokken bij Het Verhaal van Gelderland, de provinciegeschiedenis die dit najaar zal verschijnen.