Inventarisatie historische bouwfragmenten

Het Museum Arnhem is van plan een aantal historische bouwfragmenten af te stoten omdat die voorwerpen niet meer binnen de collectie passen. Het heeft daartoe in oktober 2019 aan het Monumenten Advies Bureau opdracht gegeven om een quickscan uit te voeren naar die objecten die in de verschillende depots en in de museumtuin zijn verzameld. Later heeft de gemeente die opdracht uitgebreid naar bouwfragmenten die aanwezig zijn in de gevels van het museum.

Het bureau heeft daarvan een rapport in twee delen gemaakt: deel I is een catalogus met feitelijke informatie over de voorwerpen, in deel II is elk object gewaardeerd. Bij die waardering is onder meer gekeken naar de kunst-, architectuur- en bouwhistorische waarde en naar de historische waarde. Deze rapporten zijn te vinden door op bovenstaande links te klikken.

Allicht zijn er onder de leden van Prodesse mensen die meer van deze voorwerpen weten. Wij leggen graag deze vragen voor:

  • Heb je aanvullingen op de historische betekenis en achtergrond van deze voorwerpen?
  • Welke van deze voorwerpen zouden een plaats in de stad moeten krijgen zodat ze voor iedereen te zien zijn, waarom en waar?

Als je op deze vragen reageert, geven wij jouw bijdrage door aan de gemeente. Doe dat dan vóór 15 mei a.s. door een mail te sturen naar secretaris@prodesse.nl