Is Arnhem aan de IJssel ontstaan?

Lezing door John Mulder

arnhemijssel

Bovenstaand kaartje betreft de ontwikkeling van de Rijn, de Waal en de IJssel sinds de Romeinse tijd. Het is gemaakt rond 2002 i.v.m. dijkonderzoek te Malburgen (Bakenhof). John Mulder was toen werkzaam bij Alterra Wageningen, een voortzetting van het Staring Centrum, voorheen Stiboka (Stichting voor Bodemkartering).
Het kaartje is de neerslag van de kennis die Jon Mulder eerder heeft opgedaan tijdens verschillende onderzoeken in het rivierengebied o.a. ontdekking van het Romeinse fort te Meinerswijk in 1979, onderzoek heerlijkheid Meinerswijk
voor bureau Stroming, onderzoek Ooijpolder, onderzoek naar de loop van de Romeinse Waal bij Nijmegen, publicatie in het Geografisch Tijdschrift nr 5 1981 over de poging tot reconstructie van de rivierlopen in de regio. De hypothese van Mulder was en is nog steeds dat de hoofdstroom van de Rijn aan het begin van de jaartelling van Pannerden via Haalderen, Bemmel, Elst naar Driel liep.  Bij Elst is aan weerszijden van de toenmalige Rijnloop een Romeinse tempel gevonden. Tussen Elden en Driel denken wij de Drususgracht te vinden. Jan Verhagen en anderen zijn het er niet mee eens, maar John Mulder heeft nog steeds geen steekhoudende argumenten dat het niet zo is.