Lezing: De slag om Arnhem vanuit Duits perspectief

September is in Arnhem een maand waarin vaak wordt stil gestaan bij de Slag om Arnhem, en dan vooral vanuit geallieerde zijde. Onderzoek naar de Duitse belevenissen in de septemberdagen is nog altijd een gevoelige zaak. Toch durfde Ingrid Maan-Eulink het aan om de verhalen op  te tekenen van enkele Duitse veteranen die deelnamen aan de strijd. Het resultaat van haar interviews bundelde ze in mei 2015 in het boek “Weggemoffeld”, waarin een unieke kijk wordt geboden op de Duitse zijde van de slag.
Molenplaats, 20.00-22.00 u.