Brainstormbijeenkomst over de DAG van de Arnhemse Geschiedenis

Beste/Geachte ……

Sinds een aantal jaren wordt in Arnhem jaarlijks in de maand oktober de DAG van de Arnhemse Geschiedenis (de DAG) georganiseerd. De DAG is partner van de landelijke Maand van de geschiedenis.
De organisatie van het evenement berust bij een samenwerkingsverband van Arnhemse organisaties die zich met (Arnhems) erfgoed bezig houden. Trekker is Erfgoedcentrum Rozet. Prodesse is een van de initiatiefnemers van de DAG en doet er elk jaar aan mee.

Het doel van de DAG is om de Arnhemse geschiedenis aan een breed publiek aan te bieden, hen te interesseren en zo veel mogelijk mensen te activeren. Een doel dat helemaal in lijn ligt met dat van Prodesse.

Wij zijn van mening dat we gezien de opkomst bij die DAG onvoldoende mensen bereiken en willen daarom gaan zoeken naar activiteiten die een breder publiek aanspreken. We willen daarbij natuurlijk ook meer aandacht vestigen op Prodesse zelf. Maar die zoektocht willen we niet met het bestuur alleen gaan en daarom willen we een brainstormbijeenkomst organiseren met leden van Prodesse en anderen die de doelstelling een warm hart toedragen.

Daarom bij deze de vraag of je aan zo’n bijeenkomst zou willen deelnemen. Stuur in dat geval een mailtje naar onze secretaris@prodesse.nl  Wij denken aan een dagdeel in maart/april.