Prodesse adviseerde over archief hotspots 2018 en 2019

Wat bewaren we van al het archiefmateriaal? Wat voor bronnen zijn er, over één of meer generaties, voor burgers, journalisten, en (amateur)historici? Niet alles kan bewaard blijven. Elke gemeente dunt haar informatie uit voordat die naar het naar het archief gaat. In ons geval is dat het Gelders Archief. Voor bewaren en vernietigen liggen de regels vast in de Archiefwet. Daarnaast moet tegenwoordig elke gemeente een hotspotmonitor maken. Dat is een bredere lijst om vast te stellen welke gebeurtenissen bijzondere betekenis hadden en waarover meer informatie moet worden bewaard.

Een hotspotmonitor is dus een lijst van onderwerpen die, zoals dat officieel heet, ‘worden uitgezonderd van archiefvernietiging’. De gemeente Arnhem heeft voor het opstellen van de hotspotmonitor over 2018 en 2019 een werkgroep gevormd waaraan ook Arnhemmers van buiten gemeente en archief deelnamen. Bestuurslid Hendrik Henrichs heeft Prodesse in de werkgroep vertegenwoordigd.

Het criterium voor een hotspot is, dat het gaat om een gebeurtenis in de stad die bij de inwoners discussie, beroering, emotie of trots heeft veroorzaakt. De werkgroep overlegde in de laatste maanden van 2020 in drie bijeenkomsten en kwam voor elk van beide jaren tot vijf hotspots. We zochten naar een evenwicht tussen ‘positief – en negatief gewaardeerde’ gebeurtenissen. Hieronder de hotspotlijstjes voor de beide jaren. BenW heeft onderstaande voorstellen overgenomen:

2018

Voor 2018 waren er wat meer positieve dan negatieve hotspots. ‘Arnhem Jihadstad van Nederland’ (een kop uit het Algemeen Dagblad) was dan wel even schrikken, maar er was beter (of in elk geval gemengd) nieuws over De Blauwe Golven, de opening van Focus Filmtheater, de BNA Architectuurprijzen voor het Gelders Huis en de Parkzaal van Musis, en het weer zichtbaar maken van de Jansbeek in de stad.

2019

Voor 2019 sloeg de balans wat meer door naar ‘discussie’ en ‘beroering’. Want naast de viering van ’70 jaar Trolley in Arnhem’ kwamen op de lijst: het debat over de Stadsblokken Meinerswijk, de onrust bij de Paasbergflat, het verzet uit de buurt tegen de ondergrondse supermarkt Hoogvliet (in de Oranjestraat) en de kwestie van de biomassacentrale Kleefse Waard.