Eerste proefnemingen gelukt

De eerste proeven met de website zijn gelukt.