Erelid: Onno Boonstra

Tijdens de ALV van 2021 is Onno Boonstra benoemd tot erelid van Prodesse vanwege zijn grote en vele bijdragen aan ons historisch genootschap. Onno ondernam en onderneemt veel initiatieven, activiteiten en schreef publicaties waarbij hij de geschiedenis van Arnhem onder het voetlicht bracht.

Denk daarbij bijvoorbeeld aan: het boek Arnhem 1813, de cursus Arnhemkunde, de DAG van de Arnhemse geschiedenis, het geven van lezingen, het verzorgen van de digitale nieuwsbrief, de Historische Herberg, bijdragen aan het aHt, het initiatief en het juryvoorzitterschap van de Prodesseprijs voor de Arnhemse geschiedenis, vraagbaak, auteur van het eerste Jumboboek… en dan blijven er waarschijnlijk nog een aantal zaken onbenoemd.