Geslaagde excursie

Zaterdag 3 september organiseerde Prodesse een excursie naar Museum Arnhem. Saskia Bak, directeur van het museum, en Joost Vos, architect van Benthem Crouwel Architects, leidden ons rond.  Zij vertelden interessante verhalen over de geschiedenis van het gebouw en de ontwikkeling van het museum. We kregen een inkijkje in het ontwerpproces van de nieuwbouw en uitleg over de manier waarop de architect rekenschap heeft gegeven aan de geschiedenis van de mooie locatie waar het Museum Arnhem staat. Het was een interessante en gezellige middag.