Herinrichting De Monchy-plein

Ons Genootschap heeft in het najaar van 2018 een excursie door Malburgen georganiseerd. Tijdens deze excursie bespraken deelnemers uitgebreid de inrichting van het De Monchy-plein en de grasstrook tussen Oost en West Malburgen. Het algemene gevoel was dat het plein zo breed en kaal is dat het wordt ervaren als een barrière tussen Malburgen Oost en Malburgen West. Verder betreurden de deelnemers de verwijdering van het oude monument met de markante klok. Dat was het landmerk waaraan veel ouderen een herinnering hebben. Het monument is afgebroken bij een reorganisatie van het plein.

Prodesse Conamur heeft onder meer ten doel het behoud van historisch erfgoed en wil zich daarom sterk maken voor een nieuw monument op het plein (in de veronderstelling dat het oude niet ergens is opgeslagen) en het meedenken over herinrichting daarvan. In een brief aan de gemeente Arnhem, hebben we hiervoor aandacht gevraagd. Een nieuw monument zou niet alleen aan de bevrijding, maar ook kunnen herinneren aan de wederopbouw van de verwoeste stad.