Jacob Jan Cremer

jjcremer

J.J. Cremer is in 1827 geboren in Arnhem, maar woonde daar na zijn jeugdjaren niet meer. Hij is opgeleid als kunstschilder, maar eerder bekend om zijn romans, novellen, toneelstukken en pamfletten. Zo werd de schouwburg van Arnhem in 1865 geopend met de opvoering van Cremers Emma Berthold.

Cremer is zeer betrokken bij de bestrijding van kinderarbeid. Hij uitte zich daarover vanaf 1863 in lezingen, krantenstukken en pamfletten. Mede door zijn invloed kwam in 1874 het wetje van Van Houten tegen de kinderarbeid in fabrieken voor kinderen onder de 12 jaar.

Cremer overleed in 1880, 52 jaar oud.