Nieuwe ideeën voor Prodesse

Na afloop van de algemene ledenvergadering van vrijdag 29 april is een discussie gehouden over het beleid van de vereniging, waarbij met name werd ingegaan op nieuwe activiteiten en samenwerkingsverbanden  die Prodesse zou kunnen gaan ontwikkelen. In vier geanimeerde tafelgesprekken werden heel wat ideeën geopperd; vooral de suggesties om nieuwe werkgroepen van start te laten gaan en bijeenkomsten met buurtverenigingen op te zetten oogsten bijval. Daarnaast waren er ook veel opmerkingen over het arnhems Historisch tijdschrift. Het bestuur zal de komende tijd nagaan welke ideeën als eerste verder  uitgewerkt gaan worden en met wie daarvoor in overleg te gaan.