Om nu al naar uit te kijken: de voorjaarsexcursie 

De voorjaarsexcursie van Prodesse Conamur gaat dit jaar naar de wederopbouwboerderijen op het platteland van Arnhem, Wageningen en Scherpenzeel. Over de wederopbouw van steden is veel bekend, maar de wederopbouw op het platteland is een vrijwel onbekend terrein. Dit ondanks de enorme schade en het hevige nationale debat dat gevoerd werd over het behoud van tradities op het platteland en innovaties in de landbouw. Tijdens deze excursie zal Sophie Elpers, auteur van het boek ‘Wederopbouwboerderijen. Agrarisch erfgoed in de strijd over traditie en modernisering, 1940-1955’, hier meer over vertellen. De excursie zal in mei plaatsvinden. De precieze datum wordt in de loop van februari meegedeeld.