Oproep: brieven en dagboeken van dwangarbeiders langs de Rijn

We ontvingen een vraag van een mevrouw die onderzoek verricht naar de leef- en werkomstandigheden van de duizenden Nederlandse dwangarbeiders. Zij moesten in 1944/1945 een Duitse verdedigingslinie aanleggen langs de Rijn van Spijk tot de Grebbeberg. Ook Arnhemmers verrichtten flink wat graafwerk. Naast archiefmateriaal en literatuur, zijn ooggetuigenverslagen belangrijke bronnen voor dit onderzoek.

Daarom deze oproep: zijn er mensen die dagboeken en brieven bewaren van voormalige dwangarbeiders, die in de Liemers, in Arnhem of elders langs de zuidelijke Veluwezoom voor de Duitsers moesten werken?

De onderzoeker is ook op zoek naar foto’s waarop is te zien dat mensen werken aan de verdedigingslinie. (Het Gelders Archief beschikt over tientallen foto’s met loopgraven en dergelijke, maar niet van de uitvoering  van werkzaamheden.)

Meer over dit onderzoek is te vinden op de website Graven in de vuurlinie (www.gridvl.nl). Via het blog verschijnen in chronologische volgorde verhalen over de gebeurtenissen in het frontgebied, evenals over de ervaringen van dwangarbeiders en andere betrokkenen. De website bevat achtergrondinformatie over de arbeidsinzet, de Duitse organisatie, de Panther-Stellung verdedigingslinie en het leven in de verblijfskampen. Dit onderzoek omvat eveneens de economische en infrastructurele gevolgen van de stellingbouw voor bewoners en bestuurders in de regio.

Heb je brieven en of dagboeken van deze dwangarbeiders? Mail dan onze secretaris.