Vragen

 • Herinneringen aan de Burgemeesterswijk gezocht

  In 2020 viert de wijkvereniging Burgermeesterswijk haar 40-jarig bestaan. Voor dit jubileum zoekt de wijkvereniging herinneringen. Heb je oude foto’s of filmmateriaal van deze wijk? Of mooie verhalen over lang vervlogen tijden? Dan kunnen jouw herinneringen een bijdrage zijn aan een speciale bijeenkomst over de geschiedenis van deze wijk in de Bakermat. Ook zijn er plannen […]

  Lees verder
 • Wie is de Grootste Gelderlander aller tijden?

  Wie is de Grootste Gelderlander aller tijden? De Radboud Universiteit, Erfgoed Gelderland, Historische Herberg Arnhem en de provincie Gelderland zijn op zoek naar het antwoord op deze boeiende vraag. Daarom vragen we aan u wie u de Grootste Gelderlander vindt. Natuurlijk met een motivatie! Er zijn twee criteria: De Grootste Gelderlander moet een bijdrage hebben geleverd aan […]

  Lees verder
 • Arnhem van Slag: 75 jaar Slag om Arnhem

  Prodesse zoekt ooggetuigen die mee willen werken aan een schoolproject over de Slag om Arnhem. In dit project ontmoeten leerlingen uit het basisonderwijs mensen die de Slag om Arnhem bewust hebben meegemaakt. Ruim 80 jaar zijn de ooggetuigen nu en daarom is dit herdenkingsjaar hét moment voor leerlingen om deze mensen te ontmoeten en hun […]

  Lees verder
 • Waar stond de jachtzuil van Van Heeckeren?

  Theo Brink van de Stichting Kunst in de Publieke Ruimte in Arnhem heeft onlangs op de gemeentewerf Arnhem een jachtzuil van baron van Heeckeren aangetroffen, dat wil zeggen een stenen grenspaal waarmee het jachtgebied van de baron was afgebakend. Het verhaal gaat dat de zuil ergens in of rond Sonsbeek gestaan zou hebben. De Vrienden […]

  Lees verder
 • Wie weet meer over Lambertus Thomas van de Burgt?

  Onlangs viel mijn oog in het Museum Vaassen Historie op een bidprentje van  Lambertus Thomas van de Burgt (9 september 1904 tot 16 april 1945). Hij was ongehuwd en eigenaar van boekhandel van Van de Burgt (Steenstraat 10a). Na de bezetting heette de boekhandel Het Centrum. Van de Burgt moest Arnhem half september 1944 verlaten […]

  Lees verder
 • Arnhemse architecten

  Heuvelink, Fromberg, Diehl worden snel herkend als Arnhemse architecten, maar wie waren er nog meer? Prodesse doet onderzoek naar de ontwerpers die hun stempel hebben gedrukt op de ontwikkeling van onze stad. Markante en minder markante gebouwen of woonhuizen ontworpen door architecten die een duidelijke Arnhem signatuur hadden. Graag vragen wij uw hulp voor de […]

  Lees verder
 • Volkspetitionnement op Vele Handen

  VeleHanden.nl is een online platform waarop archieven en musea scans of foto’s kunnen aanbieden, zodat de crowd, ‘het grote publiek’, deze beter toegankelijk kan maken. Het gaat veelal om het intypen van tekst die in handschrift op de gepresenteerde scans te lezen is. Het lezen van het oude handschrift kan ook op de site velehanden.nl […]

  Lees verder
 • Project Topografische Namen Arnhem

  Het Kadaster beheert een bestand dat ze Basisregistratie Topografie noemen. Op de speciale site www.topotijdreis.nl kun je aan de hand van 200 jaar topografische kaarten een reis door de tijd maken. Ook van Arnhem zijn er kaarten waar de namen van waterwegen, gebouwen, geografische en functionele gebiedsnamen in zijn te vinden. Het Kadaster heeft de […]

  Lees verder
 • Wie kent tekenaar Peter Visser?

  Een projectgroep met leden van Oudheidkundige Kring Voorst en historische vereniging Ampt Epe doet onderzoek naar de 19de eeuwse schilder Peter Visser (van beroep ‘verwer’). Hij maakte tussen 1850 en 1860 tientallen dorpsgezichten en afbeeldingen van boerderijen op de Oost-Veluwe, Salland en de Achterhoek. Hij woonde toen in Elburg / Oene (bij Epe). Rond 1860 verhuisde […]

  Lees verder
 • Slagerij Speijers: wie weet meer?

  Edwin Speijers uit Ede vraagt zich af of iemand meer weet over zijn betovergrootvader en overgrootvader en hun beroep van vleeshouwer, slager en slagerij aan de Spijkerstraat 68 (en ook aan de Oude Klarendalsche weg 29) in Arnhem. Toelichting: “Mijn betovergrootouders zijn Gerrit Speijers, geboren 13-11-1847 te Driel, overleden op 19-03-1913 te Arnhem. Hij is […]

  Lees verder