Oproep nominaties voor de Prodesseprijs voor Arnhemse Geschiedenis

De Prodesseprijs voor Arnhemse Geschiedenis is een jaarlijkse prijs van het Arnhems Historisch Genootschap Prodesse Conamur voor de beste bijdrage aan de geschiedenis van Arnhem. De prijs zal worden uitgereikt tijdens de opening van de DAG van de Arnhemse geschiedenis, dit jaar op 15 oktober.

Dit jaar kent de jury de prijs toe aan een persoon of instelling die een bijdrage heeft geleverd aan het blootleggen van de geschiedenis van Arnhem en daarbij aan de diversiteit van deze geschiedenis nadrukkelijk een plek geeft. Daarmee bedoelen we de verschillende perspectieven vanwaaruit je naar die geschiedenis kunt kijken.
Het kan gaan om eenmalige activiteiten als een bijzondere film, of een historisch evenement dat heeft plaats gevonden. Maar het kan ook gaan om personen, groepen of instellingen die al jaren bezig zijn om de Arnhemse geschiedenis vanuit meerdere gezichtspunten te benaderen en daarvoor een pluim verdienen.

Als je een persoon of instelling weet die naar jouw mening voor de Prodesseprijs 2022 in aanmerking komt, kan je je nominatie doorgeven aan secretaris@prodesse.nl. Graag horen we dan ook waarom deze persoon of instelling de prijs zou moeten krijgen.

De inzendtermijn sluit op 30 augustus 2022.