Project Topografische Namen Arnhem

Het Kadaster beheert een bestand dat ze Basisregistratie Topografie noemen. Op de speciale site www.topotijdreis.nl kun je aan de hand van 200 jaar topografische kaarten een reis door de tijd maken.
Ook van Arnhem zijn er kaarten waar de namen van waterwegen, gebouwen, geografische en functionele gebiedsnamen in zijn te vinden. Het Kadaster heeft de hulp van geïnteresseerde Arnhemmers gevraagd om de op die kaarten gebruikte namen te controleren en zo nodig te verbeteren. Ook mogen er op de kaarten aanvullingen ingetekend worden: gebouwen, gebieden of waterwegen die een functie of naam hebben die nog niet staat aangegeven markeren op de kaarten. Op deze manier werken de deelnemers aan het controleproject mee aan het op peil houden van de gegevens voor topotijdreis. Samen met enige leden van de Historische Kring Elden hebben Prodesseleden aan dit project gewerkt. Het is medio 2018 succesvol afgerond.