Reactie gemeente Arnhem op Prodessebrief tegen sloop Vrijland

Het ministerie van Defensie heeft voorgenomen het voormalige missiehuis Vrijland te gaan slopen. Prodesse schreef daarop een brief naar de gemeente Arnhem waarin zij aangeeft het niet eens te zijn met de voorgenomen sloop. Gelukkig lijkt dat effect te hebben. Deze brief ontvingen we van de gemeente Arnhem.