vraag over doop- en trouwregisters

We ontvingen een vraag die we jullie graag voorleggen:

Wie weet waar de doop- en trouwregisters van de tweede helft van de 19e eeuw te vinden zijn van de katholieke kerken in Arnhem? Dat zijn de Walburgkerk en de Eusebius/Martinuskerk.

Reacties zijn welkom bij onze secretaris.