Wie is de kunstenaar van dit mozaïek?

In het voormalige pand van de Kamer van Koophandel aan het Nieuwe Plein 1 in Arnhem bevindt zich een mooie mozaïek dat verloren dreigt te gaan. (Zie foto.) Het pand uit 1962 wordt volgend jaar gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw aan de rand van het te ontwikkelen Coehoorngebied.
Theo Brink van de Stichting Kunst in de Publieke Ruimte in Arnhem wil de mozaïek proberen te redden en zoekt de naam van de kunstenaar die het mozaïek heeft gemaakt. Wie kan hem helpen aan wat aanvullende informatie? Hij heeft al navraag gedaan bij diverse musea en ook bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, echter zonder resultaat.
Wie weet meer over deze mozaïek? Reacties zijn welkom bij onze secretaris@prodesse.nl.