Wie weet meer over Lambertus Thomas van de Burgt?

Onlangs viel mijn oog in het Museum Vaassen Historie op een bidprentje van  Lambertus Thomas van de Burgt (9 september 1904 tot 16 april 1945). Hij was ongehuwd en eigenaar van boekhandel van Van de Burgt (Steenstraat 10a). Na de bezetting heette de boekhandel Het Centrum. Van de Burgt moest Arnhem half september 1944 verlaten en kwam in huis bij de familie Bosgoed in Teuge. Op 16 april 1945, een dag voor de bevrijding van Vaassen, werd hij in Vaassen doodgeschoten door de Duitsers.  Clemens August Helmken, manufacturier in de Rosendaalsestraat en een neef van Van de Burgt, heeft zorg gedragen voor zijn begrafenis. Later is Van de Burgt herbegraven op de erebegraafplaats in Loenen.

Voor zover ik kon nagaan is er nooit historisch onderzoek gedaan naar de omstandigheden rondom zijn dood.  Misschien, en daar hoop ik op, is bij uw vereniging kennis aanwezig over Van de Burgt. Of misschien kunt u iemand noemen die mij daarover wil inlichten. Bijgaand treft u nog een foto aan, waarop Van de Burgt staat (met bril), samen met de familie Bosgoed.

Van de Burgt was het laatste oorlogsslachtoffer in onze gemeente. De historische vereniging Ampt Epe wil Van de Burgt graag aan de vergetelheid ontrukken. Als u daarbij hulp kunt bieden, zou dat heel mooi zijn.

Met hartelijke groet,

Willy Smit-Buit

Comment(1)

  1. Benno Landsheer says:

    Is deze vraag al beantwoord? Deze man was de broer van mijn oma. Ik heb een brief van hem, waarbij hij de situatie schetst van Pasen ’45. De brief was aan zijn ouders gericht die toen op de Raapopscheweg woonden.

Post a comment