Wilem Hendrik Dullert

Voor Ketelstraat 36, het vroegere woonhuis van Wilem Hendrik Dullert, zijn twee kantstroken aangebracht die de betekenis van Dullert voor Arnhem schetsen. De tekst op de kantstroken luidt:

kantstrook Dullert
HIER WOONDE WILLEM HENDRIK DULLERT (1817-1881) – ARNHEMMER BIJ UITNEMENDHEID – TWEEDE KAMERLID VAN 1849 TOT 1881, WAARVAN TWAALF JAAR ALS VOORZITTER – RAPPORTEERDE MET WELLUIDENDE STEM – WILLEM HENDRIK DULLERT WAS ADVOCAAT EN VOLBLOED THORBECKIAAN – GEMEENTERAADSLID VAN 1857 TOT 1881 – BRACHT BIJ TESTAMENT ZIJN VERMOGEN ONDER IN DE DULLERTSTICHTING, DIE MENSEN IN NOOD ONDERSTEUNT.

Beide kantstroken zijn gefinancierd door de Dullertstichting.

Dullert