Wat doet Prodesse

Het genootschap Prodesse Conamur, opgericht op 15 oktober 1792, heeft als doel de beoefening van geschiedenis en oudheidkunde met betrekking tot Arnhem, en verspreiding van de kennis daarvan. Het wil de historische kennis van Arnhem in de meest ruime zin te bevorderen. Daartoe worden verschillende vaste activiteiten ondernomen:
Zo worden jaarlijks jaarlijks diverse activiteiten georganiseerd, zoals zes of zeven lezingen (steeds op de laatste vrijdag van de maand) en twee excursies (in het voorjaar en in het najaar).
Alleen voor leden zijn de digitale nieuwsbrief en het Arnhems historisch Tijdschrift. Tien maal per jaar komt de digitale nieuwsbrief uit met Arnhems historisch nieuws in brede zin; ieder kwartaal verschijnt een nieuwe editie van het AhT.

Jaarlijks doet Prodesse mee aan de Maand van de Geschiedenis met een speciale Arnhemse invalshoek. Veelal is dat in de vorm van de sinds 2010 met verschillende partners georganiseerde DAG van de Arnhemse Geschiedenis. Prodesse nam voor deze DAGen het initiatief.

Sinds 2010 worden er op initiatief van Prodesse vijf zogenaamde Historische Herbergen in de Molenplaats Sonsbeek georganiseerd. Op de tweede vrijdag van september, november, februari, april en  juni komen historisch geïnteresseerden om 17.00 uur bij elkaar. Er zijn dan drie onderwerpen die wat uitvoeriger aan bod komen, er is ruim de gelegenheid om kort historisch nieuws te brengen en er zijn twee pauzes waarin iedereen met elkaar in gesprek kan en gaat. Gratis toegankelijk en onbezoldigd bijdragen: een perfect draaiende formule.

Er is meer:

  • de Nijhofflezing, een jaarlijkse lezing georganiseerd in samenwerking met de Bibliotheek.
  • de kantstroken, in steen gebeitelde teksten die duiding geven aan de plek waar ze liggen.
  • de digitale nieuwsbrief die leden zo’n tien keer per jaar via mail kunnen ontvangen en waar zo veel mogelijk historische reuring van de komende periode op een rij wordt gezet zodat er zo min mogelijk gemist hoeft te worden.
  • Prodesse komt in het geweer wanneer het historisch erfgoed van de stad gevaar loopt. We doen dit met een open blik naar stadsontwikkeling, maar met een voorwaarde voor het behoud van erfgoed.
  • we proberen met enige onregelmatige regelmaat boeken over geschiedkundige aspecten van Arnhem te maken onder de titel Arnhemse Geschiedenissen.
  • we overwegen in samenwerking met het Gilde te komen tot een cursus Arnhemse ……. dit is nog heel pril, wacht u af!

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording vindt u (nadat ze zijn goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering) onder het tabblad “Donaties en verantwoording”.

Kortom, een vereniging die het waard is om nader kennis mee te maken!