Wat doet Prodesse?

Het genootschap Prodesse Conamur, opgericht op 15 oktober 1792, heeft als doel de beoefening van geschiedenis en oudheidkunde met betrekking tot Arnhem, en de kennis daarvan te verspreiden. Daartoe onderneemt Prodesse jaarlijks verschillende vaste activiteiten, zoals:

  • een zestal lezingen (steeds op de laatste vrijdag van de maand);
  • twee excursies (in het voorjaar en in het najaar);
  • tien maal per jaar komt de digitale nieuwsbrief uit. Daarin staan evenementen die betrekking hebben op de geschiedenis van Arnhem;
  • ieder kwartaal verschijnt een nieuwe editie van het arnhems Historisch tijdschrift (aHt);
  • de Maand van de Geschiedenis met een speciale Arnhemse invalshoek. Daarbij werken we samen met verschillende partners op de DAG van de Arnhemse Geschiedenis. Prodesse nam voor deze DAGen het initiatief;
  • de Nijhofflezing, een jaarlijkse lezing georganiseerd in samenwerking met de Bibliotheek;
  • de kantstroken, in steen gebeitelde teksten die duiding geven aan de plek waar ze liggen.

En Prodesse doet meer, zo:

  • komen we in het geweer wanneer het historisch erfgoed van de stad gevaar loopt. We doen dit met een open blik naar stadsontwikkeling, maar met een voorwaarde voor het behoud van erfgoed;
  • proberen we met enige onregelmatige regelmaat boeken over geschiedkundige aspecten van Arnhem te maken onder de titel Arnhemse Geschiedenissen;
  • overwegen we in samenwerking met het Gilde te komen tot een cursus Arnhemse ……. dit is nog heel pril…

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording vind je (nadat ze zijn goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering) onder het tabblad “Donaties en verantwoording”.

Kortom, een vereniging die het waard is om nader kennis mee te maken!