Prodesse Conamur organiseert diverse publicaties en activiteiten. Op die manier probeert Prodesse een van de doelstellingen van de vereniging te bevorderen:  het verspreiden van de kennis van de geschiedenis van Arnhem.

Zo organiseren we jaarlijks jaarlijks zes lezingen en twee excursies. Jaarlijks doet Prodesse mee aan de Maand van de Geschiedenis met een speciale Arnhemse invalshoek. Veelal is dat in de vorm van DAG van de Arnhemse Geschiedenis.

Sinds 2010 is er, ook op initiatief van Prodesse, vijf maal per jaar een Historische Herberg in De Lommerd, Spijkerstraat 185A, Arnhem. Op de tweede vrijdag van september, november, februari, april en  juni komen historisch geïnteresseerden om 17.00 uur bij elkaar. Er zijn dan drie onderwerpen die wat uitvoeriger aan bod komen, er is ruim de gelegenheid om kort historisch nieuws te brengen en er zijn twee pauzes waarin iedereen met elkaar in gesprek kan en gaat. Gratis toegankelijk en onbezoldigd bijdragen: een perfect draaiende formule.

En dan er de Arnhemse kantstroken: de lange stenen stroken die in de stad de plaats markeren waar een bijzondere Arnhemmer heeft gewoond of een bijzondere gebeurtenis heeft plaats gevonden.

Ten slotte looft Prodesse jaarlijks twee prijzen uit: de Prodesseprijs voor Arnhemse Geschiedenis en de Prodesse Geschiedenisprijs voor Jongeren.