Historische Herberg

Vijf keer per jaar opent de Historische Herberg Arnhem haar deuren in de Molenplaats aan de Zijpendaalsweg. Op de tweede vrijdag van september, november, februari, april en  juni komen historisch geïnteresseerden om 18.00 uur bij elkaar. Er zijn dan drie onderwerpen die wat uitvoeriger aan bod komen, er is ruim de gelegenheid om kort historisch nieuws te brengen en er zijn twee pauzes waarin iedereen met elkaar in gesprek kan en gaat.

Gratis toegankelijk en onbezoldigd bijdragen: een perfect draaiende formule. Data van de de komende herbergen zijn te vinden in de agenda. Hier vind je meer informatie over de inhoud van de komende herberg.

Logo Historische Herberg