Kantstroken

Op initiatief van Prodesse zijn op diverse locaties in Arnhem, vaak vlak langs de rooilijn van gebouwen, hardstenen strips geplaatst. Het zijn de Arnhemse kantstroken.

Elke strook vertelt een verhaal over een historische gebeurtenis die in het verleden op die locatie heeft plaats gevonden, of over een historische persoon die op die plek heeft gewoond.

Inmiddels zijn er negen Arnhemse kantstroken: