Lidmaatschap

Het is aantrekkelijk om lid te worden van Prodesse.
Een lid ontvangt 10 keer per jaar de digitale nieuwsbrief en 4 keer per jaar het Arnhems Historisch Tijdschrift. Bovendien kun je mee met excursies en kun je 6-7 keer per jaar gratis naar een lezing.

Het lidmaatschap kost € 40 per jaar voor een individu. Wil je met je hele gezin de activiteiten bezoeken dan betaal je € 45 voor een gezinslidmaatschap. Je krijgt als gezinsleden één tijdschrift en op één adres de nieuwsbrief.
Het lidmaatschap kan ingaan per 1 januari van het huidige of komende jaar. Opzeggingen dienen vóór 1 december te geschieden.

Voor jongeren tot 25 jaar is er een speciaal jongerenlidmaatschap. Dat kost 15 euro per jaar en biedt dezelfde activiteiten en voordelen als een ‘gewoon’ lidmaatschap.

Je kunt je als lid aanmelden via
• e-mail, stuur een bericht aan ledenadministratie@prodesse.nl
• post, stuur een brief aan de ledenadministratie, t.a.v. dhr. W. Verheggen, Postbus 92, 6800 AB Arnhem
Vermeld in beide gevallen je naam (namen in geval van een gezinslidmaatschap), adres, telefoonnummer en e-mailadres. Voor het jongerenlidmaatschap hebben we ook een geboortedatum nodig. Geef ook aan wanneer je het lidmaatschap wilt laten ingaan en of je een gezinslidmaatschap of jongerenlidmaatschap wenst.