Het ontstaan van Prodesse Conamur

Op 15 oktober 1792 werd er een Natuur- en Letterkundig Genootschap opgericht onder de zinspreuk “Prodesse Conamur" (“Ons streven is tot Nut te strekken”).

Bij de eerste bijeenkomsten lag de nadruk voornamelijk op natuur- en scheikunde. Zo nu en dan werd er ook een lezing met een filosofisch of historisch onderwerp gehouden. Een belangrijke reorganisatie vond in 1849 plaats. De focus kwam toen te liggen op historisch onderzoek. Het genootschap werd omgedoopt tot ‘Geldersche Maatschappij van Geschied- en Letterkunde’. De exacte wetenschappen werden door het genootschap ‘Tot Nut en Vergenoegen’ (later ‘Wessel Knoops’) overgenomen.

In 1866 werden de wetenschappelijke lezingen kort vervangen door een soort “debating bijeenkomsten” waarbij onderwerpen uit de Geschied- en Letterkunde werden behandeld.

In 1937 ging de Geldersche Maatschappij nauw samenwerken met het ‘Arnhemsch Genootschap voor Oudheidkunde’, dat in 1910 was opgericht. In 1950 fuseerden deze verenigingen. Ze gingen verder onder de naam ‘Arnhemsch Genootschap voor Oudheidkunde’. De zinspreuk ‘Prodesse Conamur’ bleef wel behouden.

Het archief van Prodesse (tot 1998) is te vinden bij het Gelders Archief.

Prodesse heeft als doel de beoefening van geschiedenis en oudheidkunde met betrekking tot Arnhem, en verspreiding van de kennis daarvan. We willen de historische kennis van Arnhem in de meest ruime zin bevorderen. Benieuwd wat wij allemaal doen? Lees hier verder!