Het genootschap Prodesse Conamur is opgericht op 15 oktober 1792. Prodesse heeft als doel de beoefening van geschiedenis en oudheidkunde met betrekking tot Arnhem, en verspreiding van de kennis daarvan. We willen de historische kennis van Arnhem in de meest ruime zin te bevorderen. Daartoe ondernemen we verschillende vaste activiteiten:

Zo organiseren we jaarlijks diverse activiteiten, zoals zes lezingen (steeds op de laatste vrijdag van de maand) en twee excursies (in het voorjaar en in het najaar). Voor leden brengen we de digitale nieuwsbrief en het Arnhems Historisch Tijdschrift uit. De digitale nieuwsbrief verschijnt tien maal per jaar. De Prodesseprijs voor jongeren koppelen we jaarlijks aan een historische activiteit. Zo willen we de interesse voor het Arnhems verleden stimuleren onder jongeren.
Jaarlijks doet Prodesse mee aan de Maand van de Geschiedenis met een speciale Arnhemse invalshoek.
Maar ook wanneer naar het idee van de vereniging het historisch erfgoed van Arnhem gevaar loopt, komt Prodesse in het geweer.

Daarnaast ontwikkelt zij ook andere meer kortlopende activiteiten. Bijvoorbeeld het organiseren van lezingen in samenwerking met de Volksuniversiteit, samen met de gemeente en het in Arnhem actieve Gilde een inburgeringscursus opzetten en het uitgeven van de boekenreeks Arnhemse Geschiedenissen. De activiteiten die op dit moment ondernomen worden, vind je terug op de homepage van de site.

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording vind je (nadat ze zijn goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering) onder “Donaties en verantwoording”.

Kortom, een vereniging die het waard is om nader kennis mee te maken!