Ds. Aritius Sybrandus (Syb) Talma was van 1895 tot 1901 predikant van de Hervormde Gemeente Arnhem. Op 20 oktober 1901 nam hij in de Eusebiuskerk afscheid van Arnhem omdat hij voor de Anti-Revolutionaire Partij (ARP) was verkozen tot lid van de Tweede Kamer. In 1908 werd hij Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel in het kabinet Heemskerk. Als minister was hij onder andere verantwoordelijk voor de totstandkoming van de Invaliditeits- en ouderdomswet. Ruim honderdduizend arbeiders van 70 jaar en ouder ontvingen vanaf 9 december 1913 wekelijks een ouderdomsrente van de overheid (twee gulden voor een alleenstaande en drie gulden voor een echtpaar). Talma’s ouderdomsrente was de eerste stap op weg naar collectieve pensioenvoorzieningen in Nederland. Verder speelde Talma een belangrijke rol in het Nederlandsch Werkliedenverbond Patrimonium en bij de totstandkoming van het CNV.

In de Koningstraat, aan de oostzijde van de Eusebiuskerk, is op 15 oktober 2016 een kantstrook onthuld met daarop de tekst:

30051000163565.tif, 14-02-2002, 16:32, 8C, 4211x4597 (1212+592), 100%, Zaanstad foto', 1/120 s, R73.4, G44.5, B56.1IN DEZE KERK HIELD OP 20 OKTOBER 1901 DE HERVORMDE PREDIKANT ARITIUS SYBRANDUS TALMA (1864-1916) ZIJN AFSCHEIDSPREEK NADAT HIJ WAS GEKOZEN TOT LID VAN DE TWEEDE KAMER + ALS MINISTER LEGDE HIJ TUSSEN 1908 TOT 1913 DE GRONDSLAG VOOR ONS HUIDIGE SOCIALE VERZEKERINGSSTELSEL