Syb Talma

Ds. Aritius Sybrandus (Syb) Talma was van 1895 tot 1901 predikant van de Hervormde Gemeente Arnhem. Nadat hij voor de Anti-Revolutionaire Partij (ARP) was verkozen tot Tweede Kamerlid, nam hij op 20 oktober 1901 in de Eusebiuskerk afscheid van Arnhem.

In 1908 werd hij Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel. Als minister was hij onder meer verantwoordelijk voor de totstandkoming van de Invaliditeits- en ouderdomswet. Deze wet werd ingevoerd in 1913. Dankzij deze wet ontvingen ruim honderdduizend arbeiders van 70 jaar en ouder wekelijks een ouderdomsrente van de overheid. Een alleenstaande ontving twee gulden per week, echtparen kregen drie gulden per week. Talma’s ouderdomsrente was de eerste stap op weg naar collectieve pensioenvoorzieningen in Nederland. Verder speelde Talma een belangrijke rol in het Nederlandsch Werkliedenverbond Patrimonium en bij de totstandkoming van het CNV.

30051000163565.tif, 14-02-2002, 16:32, 8C, 4211x4597 (1212+592), 100%, Zaanstad foto', 1/120 s, R73.4, G44.5, B56.1

In de Koningstraat, aan de oostzijde van de Eusebiuskerk, is op 15 oktober 2016 een kantstrook onthuld met daarop de tekst:

In deze kerk hield op 20 oktober 1901 de hervormde predikant Aritius Sybrandus Talma (1864-1916) zijn afscheidspreek nadat hij was gekozen tot lid van de Tweede Kamer. + Als minister legde hij tussen 1908 tot 1913 de grondslag voor ons huidige sociale verzekeringsstelsel.