De Beeldenstorm (1566) en Alva’s Raad van Beroerten in Arnhem

De Beeldenstorm (1566) en Alva’s Raad van Beroerten in Arnhem. Een stad in het oog van de (Beelden)storm?

Lezing door Sander Wassing.

Anno 2016 was het 450 jaar geleden dat de Beeldenstorm in de Nederlanden begon. In  2017 werd stilgestaan bij het 500ste geboortejaar van de Reformatie en anno 2018 is het 450 jaar geleden dat de Tachtigjarige Oorlog begon. Wat merkten de inwoners van zestiende-eeuws Arnhem van de hagenpreken en beeldenstormen in het hertogdom Gelre?

In vroeger tijden was men ervan overtuigd dat beeldenstormers ook in Arnhem vernielingen aanrichtten: ‘Ann[o] 1566 werden in Arnhem door het Gemeen in de Kerken de Beelden Verbrooken.’ Hoewel de situatie in de stad gespannen was, bleef de Arnhemse magistraat de situatie meester. Toen de hertog van Alva naar de Nederlanden kwam om het regeringsgezag te herstellen, riep hij een uitzonderingsrechtbank in het leven om verantwoordelijken voor de ‘troebelen’ te straffen. Alva’s harde hand werd gevoeld in Arnhem: vijftien inwoners werden door de ‘Bloedraad’ gevonnist. Wat hadden deze personen op hun geweten? Welke maatregelen werden er door het Hof van Gelre genomen tegen de oplopende spanningen gedurende 1566? In de voordracht wordt ingegaan op deze en andere vraagstukken.