Een oorlog, twee steden: Arnhem en Nijmegen tussen 1940-1943

Arnhem en Nijmegen liggen zo’n twintig kilometer van elkaar vandaan. Een wereld van verschil volgens chauvinistische inwoners, terwijl anderen juist de nodige overeenkomsten tussen de twee grootste Gelderse steden zien. Wat beide plaatsen in ieder geval delen is een bewogen oorlogsverleden. Zowel Nijmegen als Arnhem behoren tot de zwaarst door de Tweede Wereldoorlog getroffen steden van Nederland, met name ten gevolge van gevechtshandelingen in 1944. Lennert Savenije zal in zijn lezing ingaan op de periode 1940-1943 en vertellen over de overeenkomsten, contacten en verschillen die er toen tussen Arnhem en Nijmegen bestonden. De lokale NSB en de verzetsbeweging zullen hierbij in het bijzonder aan het bod komen.

Lennert Savenije is promovendus bij de leerstoelgroep politieke geschiedenis van de Radboud Universiteit.

 

 

 

 

Lennert Savenije, promovendus bij politieke geschiedenis bij de Radboud universiteit, gaat ons informeren over de meest recente ontdekkingen over dit onderwerp.