Hanzestad Arnhem

 Vanaf de veertiende tot en met de zeventiende eeuw vormden de Hanzesteden een netwerk dat zich grofweg uitstrekte van de Zuiderzee tot de Baltische Zee. Het doel van deze verbondenheid was om de positie van deze steden en hun kooplieden te handhaven en liefst te verbeteren. Informatieverspreiding via correspondentie en tijdens vergaderingen was daarbij cruciaal. Hoe organiseerden de Hanzesteden dat? En welke rol speelde Arnhem daarin?

Op 25 november kijken we naar de betrokkenheid van Arnhem en andere Gelderse steden bij de Hanze, de keuze voor Arnhem als vergaderplaats voor overleg over Hanzezaken, en de rol van Arnhem in het verspreiden van informatie over bijvoorbeeld vergaderingen en de kwesties die daar op de agenda stonden. Dat eer en reputatie hierbij een belangrijke rol speelden, blijkt uit oplopende irritatie tussen Arnhem en Harderwijk in het midden van de zestiende eeuw.

 

Over Maartje A.B.
Maartje A.B. studeerde Geschiedenis aan de Radboud Universiteit, waar ze zich specialiseerde in middeleeuwse en vroegmoderne geschiedenis. Haar huidige promotieonderzoek Communicatie tussen Hanzesteden: onderlinge relaties weerspiegeld (ca. 1450-1650)  vindt aan dezelfde universiteit plaats. Ze coördineert het Nederlandse deelproject van Viabundus, een digitale, open source wegenkaart van laat middeleeuws en vroegmodern Noord-Europa (1350-1650) met onder andere een routeplanner, een jaarmarktkalender, en informatie over elementen die reizen over lange afstand beïnvloedde, zoals tollen (). Maartje A.B. houdt een blog bij over haar onderzoek.