de Drie Gasthuizen

Vanaf 1 mei 2015 is het Sint Peters Gasthuis aan de Rijnstraat nr. 71 het hoofdkantoor van de DrieGasthuizenGroep. Het bestuur en het klantcontactcentrum zijn er gevestigd. Daarmee wordt het pand weer (deels) gebruikt waarvoor het ooit bestemd was. Het is immers een voormalig gasthuis.
Gebouwd rond 1354 diende het in de eerste jaren als munthuis en woonhuis. In 1380/83 is het pand aangekocht door Johan Wolterszoon van Arnhem. Op grond van een bepaling in het testament van de eigenaar Johan Wolterszoon van Arnhem is het vervolgens in 1407 in gebruik genomen als gasthuis.
Het Sint Peters Gasthuis was één van de drie gasthuizen die in Arnhem in die tijd bestonden. De andere waren het Sint Catharinae Gasthuis in de Bakkerstraat en de Beekstraat en het Sint Antonie Gasthuis buiten de Velperpoort.
Gerard Helsen, in zijn werkzame leven hoofd financiële dienst van de DrieGasthuizenGroep, nu gids van ’t Gilde Stadswandelingen, heeft veel kennis vergaard over die drie gasthuizen in het verleden en het heden. Hij zal ons meenemen door hun geschiedenis.