Elderveld, de geschiedenis van de wijk

Op zondag 7 mei 2023 is in in het gebouw van de Biologische Tuinvereniging Elderveld, naast restaurant de Steenen Camer een bijeenkomst met als titel ‘Elderveld, de geschiedenis van de wijk.’  Je bent welkom vanaf 13:30.

Programma
13.30 uur  Inloop met koffie / thee en slideshow

14.00 uur  Lezing door Jan de Vries: Sint Nicolaas en Catharijn in het Eldensche veld, 1550-1850
Voor de meeste mensen begint de geschiedenis van Elderveld rond 1970, maar in de 17de t/m 19de eeuw drukten liefdadigheidsinstellingen en pachtboertjes al hun stempel op dit gebied.

14.30 uur   Frans Kleijn interviewt eerste wijkbewoners

15.00 uur    Pauze

15.30 uur    Lezing door Geert Visser (voorzitter Historische Kring Elden) 100 jaar Eldersche Veld, 1870-1970
Met de ontwikkeling van de wijk Elderveld kwam er een einde aan een bijzonder cultuurlandschap. Landbouw, veeteelt, paarden fokken, zalm visserij, tabaks- en fruitteelt waren kenmerkend voor dit gebied. De komst van een spoorlijn en de oorlog in dit gebied zijn van grote historische betekenis.

16.00 uur     Nazit

Het Historisch Genootschap Prodesse Conamur en de wijkvereniging Elderveld organiseren deze middag.