ALV

Dit jaar organiseren we een online ALV waarin we een voorstel om de statuten te wijzigen, bespreken en in stemming brengen. De modernisering van de statuten is noodzakelijk voor het behoud van de ANBI status en de continuering van het bestuur.

De stukken voor de ALV staan hier: