Gesjouw met lijken, gesleep met gedenktekens. Grafcultuur in Arnhem

Lezing door Wim Cappers

Wie in Arnhem een begraafplaats wil bezoeken, gaat naar Moscowa. En terecht. Dit gedenkpark uit 1876 is hoog gelegen, fraai ingericht en bezit tal van funeraire bezienswaardigheden.

Toch is er met het funeraire erfgoed van de Gelderse hoofdstad iets vreemds aan de hand. In tegenstelling tot de meeste provinciale hoofdsteden kent Arnhem weinig andere dodenakkers. Natuurlijk werd er tot 1829 in en rond kerken begraven. In de Grote of Eusebiuskerk is daarvan nog een enkel grafmonument te zien. Maar waar begroeven de Arnhemmers in de tussentijd hun doden?

In deze lezing gaat u met dr. Wim Cappers, funerair historicus, op zoek naar funeraire sporen uit de periode 1825-1875. Ook de aanduiding ‘laatste rustplaats’ blijkt in Arnhem een betrekkelijk begrip te zijn. In de negentiende eeuw, maar ook daarvoor en daarna, is er regelmatig gesjouwd met lijken en gesleept met gedenktekens. Op zoek naar de achtergronden van de rusteloze grafcultuur in Arnhem.

Deze lezing begint na afloop van de ledenvergadering van Prodesse Conamur.