Is Arnhem aan de IJssel ontstaan?

Lezing door John Mulder

arnhemijssel

Bovenstaand kaartje betreft de ontwikkeling van de Rijn, de Waal en de IJssel sinds de Romeinse tijd. Het is gemaakt rond 2002 in verband met dijkonderzoek te Malburgen (Bakenhof). John Mulder was toen werkzaam bij Alterra Wageningen, een voortzetting van het Staring Centrum, voorheen Stiboka (Stichting voor Bodemkartering).

Onderzoek in rivierengebied
Het kaartje is de neerslag van de kennis die John Mulder eerder heeft opgedaan tijdens verschillende onderzoeken in het rivierengebied onder andere de ontdekking van het Romeinse fort te Meinerswijk in 1979. De hypothese van Mulder was en is nog steeds dat de hoofdstroom van de Rijn aan het begin van de jaartelling van Pannerden via Haalderen, Bemmel, Elst naar Driel liep. Bij Elst is aan weerszijden van de toenmalige Rijnloop een Romeinse tempel gevonden. Tussen Elden en Driel denken wij de Drususgracht te vinden. Jan Verhagen en anderen zijn het er niet mee eens, maar John Mulder heeft nog steeds geen steekhoudende argumenten dat het niet zo is.