Noem je hotspot: archiefstukken bewaren voor de toekomst

Over welke Arnhemse gebeurtenissen uit 2018 en 2019 moeten (digitale of papieren) documenten bewaard blijven voor latere geschiedschrijvers? Dat is de vraag die de gemeente Arnhem en het  Gelders archief willen beantwoorden met behulp van de hotspotmonitor.

Iedere twee jaar maakt de gemeente Arnhem samen met het Gelders archief een lijst van wat er bewaard of vernietigd moet worden. Om begrijpelijke redenen kan natuurlijk niet alles bewaard worden.

De archiefwet en de bestuurlijke praktijk geven regels voor bewaren en vernietigen, maar met de hotspotmonitor kan een bredere groep burgers voorstellen doen om bepaalde documenten van vernietiging uit te zonderen.

Een korte definitie van een hotspot is: een gebeurtenis waarover veel (positieve of negatieve) aandacht en/of emotie is geweest in bestuur, publiciteit, media. Twee voorbeelden uit Zwolle: daar speelde in 2016 de ontmanteling van het Stedelijk Museum (negatieve emotie), maar ook het koninklijk bezoek op Koningsdag 2016 aan de stad (positieve aandacht).

Werkgroep

De gemeente en het archief hebben een werkgroep gevormd met deelnemers van binnen en buiten gemeente en archief. Namens Prodesse zit Hendrik Henrichs in de werkgroep.

Hij zal, net als de andere leden van de werkgroep, op 1 december vijf tot tien gebeurtenissen uit de jaren 2018 en 2019 voordragen voor een plaats op de hotspotlijst. Later in december zal de werkgroep dan een hotspotlijst opstellen die, na vaststelling door de gemeenteraad, gevoegd wordt bij de selectielijst voor te bewaren en te vernietigen archiefbestanden.

Denk mee

Omdat Hendrik graag breed gedragen namens Prodesse zijn inbreng wil geven, hierbij het verzoek aan onze leden (en anderen die dit lezen): wil je bronnen voor belangrijke gebeurtenissen uit de jaren 2018 en 2019 voor de toekomst bewaren, doe dan mee! Noem je hotspot!

Denk na over wat je als Arnhemmer belangrijk vond in de stad in 2018 en 2019: waar praatte je vaak over met je buren? Waarover werd je als Arnhemmer aangesproken door niet-Arnhemmers? Welke gebeurtenissen maken herinneringen los, bijvoorbeeld als je terugbladert op websites als die van Vitesse, of op arnhem-direct.nl?

Stuur je voorstellen voor 30 november naar Hendrik en hij zal namens Prodesse zijn best doen er één of meer als hotspot aangemerkt te krijgen!