Het Rijn IJssel College: De geschiedenis van het Middelbaar Beroepsonderwijs in Arnhem e.o.

Lezing door Peter de Krijger.

De Arnhemsche Handwerkschool en Praktische Ambachtsschool zijn in de tweede helft van de 19e eeuw de eerste voorlopers van het huidige Rijn IJssel, regionaal opleidingscentrum voor MBO in Arnhem e.o. De Handwerkschool, opgericht in 1873, wil het lot van meisjes verbeteren en hen opleiden voor een industrieel vak, zodat zij in hun eigen levensbehoeften kunnen voorzien. Vooruitstrevend voor die tijd. In 1874 starten de lessen van de Praktische Ambachtsschool, waar leerlingen worden opgeleid in timmeren, smeden, meubels maken en verven. Met name in de periode na de Tweede Wereldoorlog ontstaan tal van nieuwe beroepsopleidingen. In 1996 komen de meeste beroepsopleidingen bij elkaar en wordt Rijn IJssel een van de grotere werkgevers in de regio en verzorgt dan beroepsonderwijs aan ruim 12.000 leerlingen.
Oud-unitdirecteur van Rijn IJssel, Peter de Krijger, pakte na zijn pensioen de geschiedschrijving van Rijn IJssel en het Arnhemse mbo ter hand. Geen eenvoudige klus, want door de vele fusies en verhuizingen bleken archieven verloren te zijn gegaan. Vind dan maar eens de weg naar de bron.  In zijn boek ´De toekomst kent een rijk verleden´ schetst de auteur het ruim 140-jarig levensverhaal van Rijn IJssel tegen de achtergrond van sociaal-politieke veranderingen en de geschiedenis van Arnhem. Zo beschrijft hij bijvoorbeeld het ontstaan van de economische crisis van de jaren tachtig, de gevolgen daarvan voor Arnhemse werkgevers en wat er in de regio en Arnhemse MBO-sector verandert in die jaren. Het boek is rijk geïllustreerd o.a. met talloze foto’s uit de collecties van het Gelders Archief. Tijdens de presentatie zal o.a. stil gestaan worden bij de vraag: Waarom dit boek?, het proces van informatie verzamelen en wordt u aan de hand van beelden meegenomen in de geschiedenis van Rijn IJssel.