Romeins ratjetoe in het Rijnland

Een ratjetoe is een mengelmoes of een allegaartje. In soldatentaal wordt de term ook gebruikt voor de door elkaar gestampte middagkost die soldaten kregen voorgeschoteld. Die twee betekenissen van het woord komen samen in de lezing die Marenne Zandstra zal geven over haar onderzoek naar de samenstelling en bewegingen van het Romeinse leger dat opereerde in het Nederrijnse gebied in de 1ste eeuw na Chr. Wie waren die soldaten met wie de bewoners van de Lage Landen in contact kwamen aan het begin van onze jaartelling? Hoe ‘Romeins’ was dit leger eigenlijk? Zeker voor die vroege periode geldt dat schriftelijke bronnen maar een beperkt beeld geven. Archeologische bronnen kunnen dit beeld aanvullen en verscherpen. Sommige objecten die de soldaten hebben verloren of weggegooid, geven namelijk zicht op waar de soldaten vandaan kwamen of wat hun achtergrond was. Bij zulke objecten kan worden gedacht aan onder meer ingekraste namen, bijzondere uitrustingsstukken en specifieke kledingaccessoires. Soldaten hebben zo verschillende aanwijzingen in het bodemarchief achtergelaten, en een aantal daarvan zal vrijdagavond 24 november de revue passeren.

Marenne Heerschop-Zandstra doet promotieonderzoek over dit onderwerp binnen de provinciaal Romeinse geschiedenis aan de Radboud Universiteit.

Lezing in samenwerking met Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland, afdeling 17: Zuid Veluwe en Oost Gelderland.