Tegen de “oude lui“ Thorbecke, Arnhem en het liberalisme

De Gelderse hoofdstad Arnhem heeft een bijzondere plaats gehad in het leven van de negentiende-eeuwse staatsman Johan Rudolf Thorbecke. Hij bracht graag zijn vakantieweken door in de mooie omgeving, die hem dierbaar was. De roemruchte Arnhemse Courant begeleidde de opgang van de liberale leider en behoorde lange tijd tot zijn trouwste bondgenoten. De Arnhemse advocaat J.M. de Kempenaer was in 1848 zijn medelid in de grondwetsherzieningscommissie.

Maar Arnhem was ook het toneel van de dramatische krachtmeting. In 1852, toen Thorbecke als minister van Binnenlandse Zaken met harde hand de nieuwe constitutionele bestuursregels oplegde aan de “oude orde”, vertegenwoordigd door de beste vriend van zijn jongere jaren, de commissaris des Konings W.A. Schimmelpenninck van der Oye. In deze afrekening werd het persoonlijke politiek. Of was het omgekeerd?

Over de spreker
Remieg Aerts is hoogleraar Nederlandse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Hij publiceerde over politieke cultuur, democratie, media cultuurgeschiedenis en stadsgeschiedenis. In 2018 verscheen het bekroonde boek Thorbecke wil het. Biografie van een staatsman. Binnenkort verschijnt Denkend aan Nederland. Over geschiedenis, politiek en nationaliteit (Amsterdam: Prometheus 2020)