Uitreiking Prodesse Geschiedenisprijs voor Jongeren

De Prodesse Geschiedenisprijs voor jongeren is een jaarlijkse uitreiking aan scholieren die zich verdiepen in de geschiedenis van Arnhem. Dit jaar is de prijs gekoppeld aan het project Arnhem van Slag. De prijs bestaat uit een historische excursie die aansluit bij het jaarlijkse thema. De winnaar ontvangt een oorkonde en de hele klas gaat op excursie. Zo proberen we leerkrachten en scholen te stimuleren om mee te doen en zich te verdiepen in de Arnhemse geschiedenis.