Nijhofflezing

Bibliotheek Arnhem en Prodesse Conamur organiseren jaarlijks de Nijhofflezing. Ieder najaar krijgt een bekende historicus of letterkundige de gelegenheid om een thema aan te snijden. Het onderwerp van de Nijhofflezing heeft betrekking op geschiedenis, letterkunde en Gelderland. Waarbij in het bijzonder de regio Arnhem aandacht krijgt. De Nijhofflezing is vernoemd naar de historicus, archivaris en eerste bibliothecaris van Arnhem Paulus Nijhoff (1821-1867).

Datum, spreker en thema van de Nijhofflezing van dit jaar staat vermeld in de agenda.