Excursie-archief

2023

Voorjaarsexcursie

De voorjaarsexcursie  naar de Koning Willem III kazerne in Apeldoorn. Tegenwoordig is in deze kazerne het opleidingscentrum van de Koninklijke Marechaussee gevestigd.

In gebouw 24  was van 25 september 1944 tot 29 oktober 1944 het Airborne Military Hospital Apeldoorn gevestigd. Hier waren ruim 1750 gewonde geallieerde militairen ondergebracht die tijdens de Slag om Arnhem door de Duitsers krijgsgevangen waren gemaakt. De meesten behoorden tot de Britse 1st Airborne Division, maar er waren ook leden van de Poolse 1e Onafhankelijke Parachutistenbrigade. Verantwoordelijk voor de verpleging en medische zorg was de Schotse divisiearts kolonel Graeme Warrack.

Op 17 oktober 1944 verstopte deze zich via een kast in een holle ruimte boven het plafond van zijn werk- annex slaapkamer. Toen de Duitsers twaalf dagen later overgingen tot opheffing van het hospitaal, verliet Warrick ’s avonds via het raam de kamer en ontsnapte hij door een gat in de afrastering. Na een lange zwerftocht wist hij het bevrijde Zuid-Nederland te bereiken.

2022

Najaarsexcursie

Prodesse organiseert speciaal voor haar leden een excursie naar het vernieuwde Museum Arnhem. Saskia Bak, directeur van Museum Arnhem, leidt ons door het gebouw en vertelt over hoe Museum Arnhem rekenschap geeft aan de geschiedenis van het gebouw en de gebruikersvragen van nu. Een van de architecten, Joost Vos, vertelt over de verbouwing en keuzes die er zijn gemaakt.

Voorjaarsexcursie

De Eusebiuskerk wordt omgebouwd tot een culturele topbeleving. Het bewijs dat dat gaat lukken is er: sinds kort heeft de Eusebius de museumstatus.

Op weg daarheen is er al veel gebeurd. De restauratie en de inwendige verbouwing zijn daarvan voor iedereen het meest zichtbaar. Hoe mooi is het dat veel van de veranderingen van de begin jaren tachtig (de parketvloer en het aftimmeren van de kapel) waar Prodesse Conamur toen zonder succes bezwaar tegen heeft gemaakt, nu weer ongedaan worden gemaakt. Tijdens deze verbouwing zijn veel nieuwe ontdekkingen gedaan. En is veel wat onder de vloer verborgen was tevoorschijn gekomen.
Wij van Prodesse Conamur krijgen de gelegenheid om hierover alles te horen en alles te zien voordat het publiek wordt. En we worden daarbij ook nog eens begeleid door Peter Koelewijn, de bouwmanager van de restauratie, de man onder wiens leiding deze ontdekkingen zijn gedaan.

 

2020 en 2021

Door corona waren er geen excursies.

2019

Najaarsexcursie

De najaarsexcursie ging dit jaar naar het Archeologie Depot van de Gemeente Arnhem. Na een welkom met een kopje koffie/thee gaf stadsarcheoloog Martijn Defilet een introductie over archeologie in Arnhem. Daarna kregen we een rondleiding door onder andere depotbeheerder Leo Smole en namen we een kijkje in het praktische archeologische werk in onze gemeente.

Het Archeologie Depot van de Gemeente Arnhem is een levendige plek. Behalve de opslag van archeologische bodemvondsten uit de gemeente is het ook de werkplek van archeologen en vrijwilligers. Het veldwerk wordt er voorbereid. Vondsten uit het veld worden binnengebracht, gereinigd en indien nodig gefotografeerd, getekend, geconserveerd en zelfs gerestaureerd. Verder worden er door de archeologen rapportages geschreven, advies gegeven en beleid opgesteld.

2018

Najaarsexcursie

De najaarsexcursie van onze vereniging had als onderwerp De renovatie van Malburgen 2003 – 2013. De excursie bestond uit een rondrit met een bus door Malburgen. De excursieleiders, ir. Dick van Ouwerkerk en ir. Herman Mens, waren beide leden van het Kwaliteitsteam Malburgen dat de renovatie van Malburgen heeft begeleid. Zij vertelden in de bus wat er van de toenmalige renovatieplannen inmiddels is gerealiseerd.

Voorjaarsexcursie

In 2018 ging de voorjaarsexcursie naar het Maria-bedevaartsoord Kevelaer. Daar wordt sinds 1642 een als wonderbaarlijk beschouwde afbeelding van de Maagd Maria vereerd. Kevelaer was en is nog steeds één van de belangrijkste pelgrimsoorden voor Nederlandse katholieken. In de bus werd een inleiding gegeven over de Nederlandse bedevaartbank van het Meertens Instituut. In deze databank is de bedevaartcultuur in Nederland van de zesde eeuw na Christus tot heden in kaart gebracht. Na koffie en thee in de historische kroeg van het ‘Niederrheinisches Museum für Volkskunde und Kulturgeschichte’ volgde een rondleiding door het museum. ‘s Middags werden we rondgeleid door de binnenstad en zijn we de meest belangrijke plekken voor de Kevelaer-bedevaart bezichtigd, waaronder de kaarsenkapel en de grote Mariabasiliek.

2017

Najaarsexcursie

De najaarsexcursie ging naar de Sint Jansbeek, die inmiddels weer door de stad stroomt. De excursie begon met een lezing door Theo Reesink van het Buro Poelmans Reesink Landschapsarchitectuur. Dat bureau heeft de nieuwe loop van de beek en de beek ontworpen en daarvoor ook historisch onderzoek gedaan. Theo Reesink ging tijdens deze lezing in op het ontwerp en de historische context ervan. Vervolgens namen gidsen van ’t Gilde Stadswandelingen ons mee. We volgden de beek vanaf de Molenplaats Sonsbeek via zijn oude en zijn nieuwe loop naar de plek waar hij uitmondt in de Rijn. Tijdens de wandeling kregen we allerlei wetenswaardigheden over de beek te horen. Ook kwam daarbij aan de orde wat het archeologische onderzoek heeft opgeleverd.

Voorjaarsexcursie

Er waren drie wegen naar het westen vanuit Arnhem: de Amsterdamseweg, de Utrechtseweg én de Harderwijkerweg. Alleen hieruit blijkt al het belang dat Harderwijk eeuwen gehad heeft. Dat de voorjaarsexcursie 2017 naar Harderwijk ging, zal dus geen verwondering wekken. Er waren op 13 mei 2017 drie programmaonderdelen:

– Een lezing door Liek Mulder over de Universiteit van Harderwijk. Liek Mulder was in zijn werkzame leven geschiedenisdocent bij het CC Nassau-Veluwe. Hij heeft meerdere geschiedenisboeken geschreven. Daarnaast is hij bestuurslid van het Stadsmuseum Harderwijk en voorzitter van het Platform Historisch Harderwijk. Hij was in 2005 Harderwijker van het jaar!!
– Een wandeling onder leiding van een gids door Historisch Harderwijk. De gids vertelt ons over de rijke geschiedenis van de stad en laat ons een aantal van zijn historische monumenten bewonderen, van buiten, maar ook van binnen.
– We bezoek aan het Stadsmuseum Harderwijk waar ook de historie van Harderwijk wordt verduidelijkt aan de hand van tal van voorwerpen.

2016

Najaarsexcursie

De korte najaasrsexcursie van Prodesse van 2016 ging naar het Kadastermuseum in Arnhem. Na ontvangst met koffie en thee was er een korte inleidende presentatie over het ontstaan en de ontwikkeling van het kadaster. Daarna vond er een rondleiding plaats en kon een grote variëteit aan schatten uit de kadastergeschiedenis worden bewonderd.

Voorjaarsexcursie

Zaterdag 23 april ging de Prodesse-excursie  naar Zutphen. Zutphen was een van de andere hoofdsteden van Gelre en een stad met een rijke culturele historie. In het oude stadhuis presenteerde Willem Frijhoff, prof. cultuurgeschiedenis en groot Zutphenkenner. Daarna volgde een presentatie van Ap Lammers van de Historische Vereniging Zutphen over de ‘Zutphencursus’ van de Historische Vereniging van Zutphen. Vervolgens vertelde Christiaan te Strake, conservator Stedelijk Museum Zutphen over de geschiedenis van Zutphen, Zutphens relatie met Arnhem en de toekomstplannen van het Stedelijk Museum Zutphen. ’s Middags volgde een stadswandeling door Zutphen, verzorgd door Gilde Zutphen. We sloten af met een rondleiding door de Walburgkerk en de Librije.