Excursie-archief

2018

Najaarsexcursie

De najaarsexcursie van onze vereniging had als onderwerp De renovatie van Malburgen 2003 – 2013. De excursie bestond uit een rondrit met een bus door Malburgen. De excursieleiders, ir. Dick van Ouwerkerk en ir. Herman Mens, waren beide leden van het Kwaliteitsteam Malburgen dat de renovatie van Malburgen heeft begeleid. Zij vertelden in de bus wat er van de toenmalige renovatieplannen inmiddels is gerealiseerd.

Voorjaarsexcursie

In 2018 ging de voorjaarsexcursie naar het Maria-bedevaartsoord Kevelaer. Daar wordt sinds 1642 een als wonderbaarlijk beschouwde afbeelding van de Maagd Maria vereerd. Kevelaer was en is nog steeds één van de belangrijkste pelgrimsoorden voor Nederlandse katholieken. In de bus werd een inleiding gegeven over de Nederlandse bedevaartbank van het Meertens Instituut. In deze databank is de bedevaartcultuur in Nederland van de zesde eeuw na Christus tot heden in kaart gebracht. Na koffie en thee in de historische kroeg van het ‘Niederrheinisches Museum für Volkskunde und Kulturgeschichte’ volgde een rondleiding door het museum. ‘s Middags werden we rondgeleid door de binnenstad en zijn we de meest belangrijke plekken voor de Kevelaer-bedevaart bezichtigd, waaronder de kaarsenkapel en de grote Mariabasiliek.

2017

Najaarsexcursie

De najaarsexcursie ging naar de Sint Jansbeek, die inmiddels weer door de stad stroomt. De excursie begon met een lezing door Theo Reesink van het Buro Poelmans Reesink Landschapsarchitectuur. Dat bureau heeft de nieuwe loop van de beek en de beek ontworpen en daarvoor ook historisch onderzoek gedaan. Theo Reesink ging tijdens deze lezing in op het ontwerp en de historische context ervan. Vervolgens namen gidsen van ’t Gilde Stadswandelingen ons mee. We volgden de beek vanaf de Molenplaats Sonsbeek via zijn oude en zijn nieuwe loop naar de plek waar hij uitmondt in de Rijn. Tijdens de wandeling kregen we allerlei wetenswaardigheden over de beek te horen. Ook kwam daarbij aan de orde wat het archeologische onderzoek heeft opgeleverd.

Voorjaarsexcursie

Er waren drie wegen naar het westen vanuit Arnhem: de Amsterdamseweg, de Utrechtseweg én de Harderwijkerweg. Alleen hieruit blijkt al het belang dat Harderwijk eeuwen gehad heeft. Dat de voorjaarsexcursie 2017 naar Harderwijk ging, zal dus geen verwondering wekken. Er waren op 13 mei 2017 drie programmaonderdelen:

– Een lezing door Liek Mulder over de Universiteit van Harderwijk. Liek Mulder was in zijn werkzame leven geschiedenisdocent bij het CC Nassau-Veluwe. Hij heeft meerdere geschiedenisboeken geschreven. Daarnaast is hij bestuurslid van het Stadsmuseum Harderwijk en voorzitter van het Platform Historisch Harderwijk. Hij was in 2005 Harderwijker van het jaar!!
– Een wandeling onder leiding van een gids door Historisch Harderwijk. De gids vertelt ons over de rijke geschiedenis van de stad en laat ons een aantal van zijn historische monumenten bewonderen, van buiten, maar ook van binnen.
– We bezoek aan het Stadsmuseum Harderwijk waar ook de historie van Harderwijk wordt verduidelijkt aan de hand van tal van voorwerpen.

2016

Najaarsexcursie

De korte najaasrsexcursie van Prodesse van 2016 ging naar het Kadastermuseum in Arnhem. Na ontvangst met koffie en thee was er een korte inleidende presentatie over het ontstaan en de ontwikkeling van het kadaster. Daarna vond er een rondleiding plaats en kon een grote variëteit aan schatten uit de kadastergeschiedenis worden bewonderd.

Voorjaarsexcursie

Zaterdag 23 april ging de Prodesse-excursie  naar Zutphen. Zutphen was een van de andere hoofdsteden van Gelre en een stad met een rijke culturele historie. In het oude stadhuis presenteerde Willem Frijhoff, prof. cultuurgeschiedenis en groot Zutphenkenner. Daarna volgde een presentatie van Ap Lammers van de Historische Vereniging Zutphen over de ‘Zutphencursus’ van de Historische Vereniging van Zutphen. Vervolgens vertelde Christiaan te Strake, conservator Stedelijk Museum Zutphen over de geschiedenis van Zutphen, Zutphens relatie met Arnhem en de toekomstplannen van het Stedelijk Museum Zutphen. ’s Middags volgde een stadswandeling door Zutphen, verzorgd door Gilde Zutphen. We sloten af met een rondleiding door de Walburgkerk en de Librije.